Handlekorg
Handlekorga er tom

Eg gjekk meg over Bø og land

av Ingvar Skobba


Souk i Zagora. Marokko.

Over Bø er historier frå Bø i barn- og ungdomstid. "Ein hund" er nekronikken over lundehunden Kjetil. "Fire høgtider" er barndommens -jul, -påske, -søttande mai og varme såmrar på femti-sekstitalet. "Eg drog" har vore ei spalte med harselas over ulike tema på dialekt i Bø Blad frå 2004. Mange har ledd, og nokre har "korsa seg" over påfunna.

Og land er artiklar og observasjonar frå reiser til land og storbyar som Marokko, Portugal, Bukarest og Praha med fleire. Dei er eit skrått blikk på andre folk og nasjonar.

For seg sjølv kjem artiklane i samband med Srebrenica-massakren i Bosnia-Herzegovina i 1995. Den verste massakren Europa har opplevd sidan den andre verdskrigen der 8.000 menn og ungdomar blei drepne av serbiske soldatar. Artiklane kom til under besøk i Bosnia-Herzegovina i 2003 og 2005.

Tittel: Eg gjekk meg over Bø og land
År: 2005
Butikkpris: kr 185,-
Webpris: kr 135,-
Kjøp