Handlekorg
Handlekorga er tom

Krigen i Telemark 1940 - 1945
- Likvidasjoner og sabotasje - kommunister og Milorg

av Ingvar Skobba


"Bjarne Hansen" føres inn på politistasjonen i Skien 8. mai 1945.

Krigen i Telemark 1940 - 1945

Den 31. oktober 1944 blei angiveren med oppnavnet "Odd Klever" likvidert på Luksefjell av en gruppe motstandsfolk bestående av blant anna Kjell Staal Eggen fra D-17s slipp- og aksjonsgruppe og Gregers Gram og Johan Edvard Tallaksen fra Kompani Linge. Boka tar for seg bakgrunnen for dette angiveriet, hvordan det blei organisert og etter hvert avslørt av lyttegruppa FAMA i Larvik. Etter krigen blei det anslått at "Odd Klever" hadde angitt rundt 50 personer til det tyske sikkerhetspolitiet, blant dem sin egen bror.


Dette er lista over dem som politiet mente "Odd Klever"
hadde angitt. (Trykk på bildet for å forstørre den).

Den 11. mars 1945 blei major Leif Trondstad og sersjant Gunnar Syverstad drept i ei koie på Syrbekkstøylen i Rauland. De satt og forhørte lensmannen i Rauland som skulle likvideres, da bror til lensmannen kom inn i hytta og drepte dem. Disse drapene skulle få et etterspill på frigjøringsdagen den 8. mai da faren til de to brørne blei drept av lederen for den lokale Heimefrontgruppa under arrestasjonen av broren til lensmannen. Du kan lese meir om bakgrunnen og hendelsesforløpet i disse dramatiske dagene i Rauland i kapitlet "Vondt blod i Vest-Telemark".


Radiomelding sendt fra "Sunshine" til London 14. mars 1945.

Et eget kapittel forsøker å oppsummere de likvideringene som skjedde i fylket under krigen og forklare hvorfor de skjedde, og på hvilket grunnlag Heimefronten og Milorg gikk til så drastiske skritt. Forfatteren var den første som tok til orde for en historisk gjennomgang av likvideringene i Norge under den andre verdenskrigen i en kronikk i Aftenposten den 20. april 1998.

Krigen i Telemark inneholder i tillegg en oversikt over kommunistenes rolle i fylket fra utgivelsen av den illegale avisa "Fridom" våren 1942 til gymnasiastene Einar Krogstad og Tor Midtbø sine sabotasjeaksjoner fra 1944.

Tittel: Krigen i Telemark 1940 - 1945
År: 1996
Butikkpris: kr 185,-
Webpris: kr 135,-
Utsolgt