Trykk for krav til kvalifikasjoner


Trykk for sannheten!


Trykk for hovedsida


Mappa forteller

Den delen av mappa mi hos Overvåkingssentralen, som jeg har fått innsyn i, bestod av rundt 65 sider med dokumenter som dekka perioden fra 26. mars 1969 til tirsdag den 17. oktober 2000 da den blei klassifisert som "Observasjonssak til sanering". Det aller meste av materialet er fra 1969 til 1974.
        Mappa gir et godt innblikk i hvilke personer/aktiviteter Overvåkings-politiet var opptatt av på denne tida, og hvordan de skaffa seg opplysningene.

Etter at jeg blei interessant som overvåkningsobjekt i 1969, sendte politimesteren på Notodden på oppfordring en redegjørelse om min bakgrunn til Overvåkings-sentralen. (Dok.nr.11/1 og 2).
        En stor del av dokumentene dreier seg om at undertegna holdt appeller mot USAs krigføring i Vietnam eller var aktiv i lovlige (Dok.nr. 16) og ulovlige (Dok.nr. 17/1) demonstrasjoner. I tillegg viser de hvilke verv (Dok. nr. 27/1) jeg hadde i Solidaritetskomitèen for Vietnam. Disse dokumentene er på rundt 15 sider.
        Den andre hoveddelen er knytta til politiske aktiviteter blant soldater og skoleelever (Dok.nr. 32) i indre Troms. Jeg var gymnaslærer Skobba ved Målselv Gymnas 1973/74.
        Resten knytter meg til ulike SUF/AKP-forhold som deltaker på sommerleiren på Tromøya i 1969 og sommerleiren på Høylandet i Namdalen i 1972 (Dok.nr. 30). Det er også registrert at jeg var deltaker i SUF's studievirksomhet, og at jeg skrev artikler i "Ungsosialisten" i 1969 og i "Klassekampen" i 1974.


Hva kan en finne ut om overvåkingsmetoder i mappa?

Rundt halvparten av dokumentene er resultat av åpen spaning ved demonstrasjoner, klipp fra aviser, søknader om demonstrasjonstillatelse og lignende. Alle bildene de tok er dessverre ikke med.
        To dokumentsamlinger er saker knytta til avhør ved kriminalavdelingen Oslo politikammer om "bråk" og brenning av "Syd-Vietnamesiske flagg", og den andre er fra Oslo forhørsrett angående pågripelse for brudd mot straffeloven fordi "et brev til Republikken Vietnam var fjernet fra adressatens bopel" (Dok.nr. 24) Det er også interessant å merke seg at som et resultat av etterforskningen etter sprengningen av Oktober bokhandel i 1977 blei de navna etterforskerne kom over rapportert til Overvåkingssentralen. (Dok.nr. 40)
        En annen gruppe er resultat av infiltrasjon. Dette er enten i form av enkeltepisoder, eller observasjoner gjort av infiltratører som tydeligvis over lenger tid har arbeida i ML-bevegelsen eller tilliggende herligheter. En enkeltepisode er fra et åpent møte i Studentersamfunnnet torsdag den 2. mars 1972. Foruten at rapporten forteller om politiets utsendte sin observasjons- og framstillingsevne, gir den en stemningsrapport fra en forgangen studenttid. (Dok.nr. 25/1 og 2)
        Mappa viser at sommerleirene har vært infiltrert av Pot-rapportører. Det samme gjaldt landsmøtene i Solidaritetskomitèen for Vietnam. (Dok.nr. 27)
        Materialet forteller om telefonavlytting. (Dok. 26) Dette dokumentet omhandler et møte jeg skulle ha i SV-kantina på Blindern med Tron Øgrim den 14. mars 1972. På grunn av sjukdom måtte jeg avlyse møtet, og den beskjeden blei videreformidla gjennom en telefon som blei avlytta. Sannsynligvis Tron sin eller telefonen i Fyrstikkalléen. Telefonen til FNL's informasjonskontor i Oslo var også sannsynligvis avlytta. (Dok.nr. 19 og 22) Disse notata kan også være resultat av brevåpning og/eller rapportering fra infiltratører.
        Innsynet er sjølsagt begrensa av personvern, slik at en ikke kan avdekke kilder (ved identifisering) eller avsløre "lovpålagte metoder". Det betyr at opplysningene ikke vil avsløre om eventuelt "gode kammerater" var Pot-folk i organisasjonene.


Meiner jeg noe om dette i dag? Svært lite- du.

Mappa kan leses som et "bevis" om det vederstyggelige overvåkingspolitiet som forfulgte anti-imperialister og revolusjonære. Den er også en historisk kilde, med beretninger og levninger fra en forgangen tid, om så vel den politiske overvåkningen som AKP og diverse andre organisasjoner på venstresida. Og den er en dokumentasjon av den idealisme, naivitet og toskeskap jeg og overvåkingspolitiet dreiv med for tretti år siden. Måtte noen lære ! God bedring !


Ingvar Skobba
Bø den 23. oktober 2001

PS
Les anmeldelsen av "Mappa mi" i "Varden" for 2. oktober 2001
DS

<< Tilbake til hovedsida

Copyright © 2001 Varsko forlag - Ingvar Skobba