Handlekorg
Handlekorga er tom

Spelemannslaget Vårlengt femti år

av Ingvar Skobba

Historia om spelemannslaget ”Vårlengt” som gjennom eit halvt hundreår har fostra så vel dansarar som spelemenn i industribyen Porsgrunn. Det blei starta av innflytta bygdeungdom, og Folkemusikkdagane på sytti - og åttitalet blant dei store folkemusikkarrangementa i landet. Boka gjev eit levande bilete av det laget har drive med i alle desse åra. Ho er rikt illustrert, og Knut Buen og Johan Vaa har skrive morosame minne om sine mange besøk hjå ”Vårlengt”

Tittel: Spelemannslaget Vårlengt 1960 – 2010
År: 2010
Butikkpris: kr 200,-
Webpris: kr 150,-
Kjøp